SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > Reunions de la Junta Directiva > Junta directiva (4/12/2008)

Junta directiva (4/12/2008)

dijous 27 de novembre de 2008, per  SBM-XEIX

CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior

2. Comptes darrer quadrimestre 2008

- Entrades (Aj. Palma, SCIT08, Biblioteques, Aj. Andratx, ABSAC...)

- Sortides (DIETES, despeses, Olimpíada...)

- 2000 € CentMat

- Cobrament nous socis

3. Temes pendents d’aprovació (que s’ha parlat via e-mail)

- Pagament Pierre Bayart com a col·laboració de la Societat a l’acte de l’SCM sobre Arago.

- Aprovació tirada i preu del Calendari.

- Solstici d’hivern a la Seu

- Seminari Córdoba.

4. Projectes importants any 2009 (dates, equips, previsions...)

- Festa de les Matemàtiques

- Cangur 2009

- Fira de la Ciència 2009

5. Subscripcions Biblioteca i nombres endarrerits.

6. Informacions diverses:

- Olimpíada de Batxillerat

- Jornada Catalunya

- Acte Arago a Barcelona

- Reunió federació de l’octubre

7. Torn obert de paraules

Respondre a aquest article