SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > Reunions de la Junta Directiva > Reunió Junta Directiva 10/09/2009

Reunió Junta Directiva 10/09/2009

dimarts 8 de setembre de 2009, per  SBM-XEIX

Aula Hypàtia, CentMat

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Olimpíada Matemàtica Nacional 2010.

3.- Assemblea de setembre?

4.- Reunió Societats dels PPCC

5.- Preparació Olimpíada Batxillerat

6.- Màster i candidats de matemàtiques

7.- Calendaris: SBM-XEIX 2010 i el de Floreal

8.- Celebració 1024 articles web

9.- Guàrdies de Biblioteca

10.- Quotes 2009 (impagats?)

11.- Enviament SUMA retornades

12.- Precs i preguntes.

Respondre a aquest article