SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > Febrer al calendari SBM-XEIX

Febrer al calendari SBM-XEIX

diumenge 1 de febrer de 2015, per  SBM-XEIX

Nombres triangulars

Anomenam nombres triangulars aquells nombres que es poden obtenir sumant el naturals consecutius de d’1 fins a n. Així, són triangulars 1, 3 (1+2), 6 (1+2+3), 10 (1+2+3+4)... Els nombres triangulars es poden obtenir mitjançant la fórmula t = n(n+1)/2

El nombre 10 era la Tetraktys grega i es considera el símbol místic dels pitagòrics. En els textos religiosos és habitual emprar els nombres triangulars per associar-los a l’acció divina.

Preguntes:

- Sant Joan evangelista diu al llibre de l’Apocalipsi que el nombre de la bèstia és el 666. És també un nombre triangular?

- Qualsevol nombre natural es pot obtenir mitjançant la suma de... quants nombres triangulars com a màxim? (El príncep de les matemàtiques Carl Friederich Gauss ho va enunciar el 1796).

Respondre a aquest article