SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > La Federació Espanyola > Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i les calculadores

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i les calculadores

dimarts 15 de juny de 2010, per  Miquel Àngel Amengual

Una part important del seminari sobre calculadores celebrat a Màlaga dies 5 i 6 de juny i de la seva preparació anterior i posterior discussió, es centrà en el tema de les proves d’accés a la Universitat. És una continuació de les XIV JAEM de Girona, on hi hagué diversos tallers sobre el tema.

  • A la Unió Europea destaca Noruega, que compagina amb gran aprofitament tots els indicadors d’habilitats matemàtiques, les calculadores amb l’ús dels ordinadors a les classes. Al batxillerat utilitzen calculadores gràfiques de forma habitual encara que no existeix una prova d’accés comuna com a Espanya. Els que no en tenen, empren un emulador de la calculadora a l’ordinador, de vegades emuladors de llicència GNU.
  • A Alemanya cada land té una normativa específica, a 3 està permès, a 7 prohibit i els altres 6 no s’ha pogut trobar una normativa específica.
  • A Portugal és obligatori l’ús de la calculadora gràfica a les PAU, amb preguntes específiques per a resoldre emprant-la. Dinamarca i l’esmentada Noruega les empren a les proves PAU des de fa anys.
  • Quasi tota Espanya, juntament amb Txèquia, Hongria, Polònia i Eslovàquia compaginen l’ús de calculadores gràfiques / programables a l’aula amb la seva prohibició a les PAU.

La nostra base legal la dóna el Real Decret 1467/2007 de 2 de novembre (BOE n. 266) pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyament mínims. Aquest decret no deixa clar si s’han d’utilitzar o no, donant a la pràctica llibertat a les comunitats autònomes per a determinar-ho.

Així, la situació és diferent per comunitats autònomes. En quant a les proves de Matemàtiques II i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, a totes estan prohibides excepte Catalunya i la Comunitat Valenciana, on cada estudiant ha pogut disposar d’una calculadora científica o gràfica per a la realització de l’examen (ambdós llocs des del 2008).

A Balears, tenim la particularitat que les gràfiques / programables estan prohibides a matemàtiques, química i tecnologia industrial II, però estan permeses a física.

Per part de la FESPM s’elaborà un manifest on es demanava que es permeti la utilització de les calculadores gràfiques a les PAU. Des de l’SBM-XEIX, ens afegim al manifest, tot pensant que és una eina molt útil per ensenyar matemàtiques i que poden contribuir a millorar la seva imatge i el seu impacte social.

Adjunt hi ha un exemple des de la propera Portugal. A quin professor de Matemàtiques II no li agradaria que els seus estudiants sabessin resoldre problemes com el de l’exemple, en lloc de perdre el temps calculant determinants 4x4? Quin professor no agrairia que els seus alumnes de Matemàtiques Ciències Socials II poguessin dedicar més temps a tot tipus de problemes de planteig i deixar de banda càlculs traïdors?

I des del punt de vista de l’alumne aquesta innovació no és còmoda per a tots, especialment els que són més forts en transformacions algebraiques que en qüestions més obertes, però no es pot dubtar que són eines útils pel seu futur, dins i fora de la Universitat.

Si algun lector detecta una dada incorrecta o vol comentar l’article, està convidat a fer-ho.

Documents adjunts

Respondre a aquest article