SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > La Junta Directiva > Manifest sobre les calculadores a les PAU

Manifest sobre les calculadores a les PAU

dimarts 29 de novembre de 2011, per  SBM-XEIX

La comissió que regula la prova d’accés a la universitat s’ha posat en contacte amb la Junta Directiva per consultar quin és el seu parer sobre l’ús de les calculadores en les proves d’accés.

Aquí vos adjuntam el manifest que ha elaborat la Junta Directiva, després de conèixer la situació actual a altres comunitats autònomes de l’Estat. També s’ha tingut en compte el document que va elaborar la FESPM l’any 2008 i que la Junta ajudà a redactar.

La Junta Directiva de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX vol expressar les consideracions següents sobre l’ús de les calculadores en la prova d’accés a la universitat:

1. La Universitat de les Illes Balears i la comissió que regula la prova d’accés a la universitat han de vetllar per a que les instruccions per a la realització de les proves d’accés siguin coherents amb el currículum de Batxillerat. Per tant, trobam que s’han d’atendre les indicacions sobre l’ús de les calculadores i altres eines informàtiques que apareixen en el Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura del currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB 107, 1/8/2008). En l’Annex corresponent a les matèries de matemàtiques, es pot llegir:

“L’ús intel·ligent de les eines tecnològiques, com poden ser les calculadores i el programari informàtic, és de gran utilitat per a una millor comprensió dels conceptes i la resolució de problemes complexes, sense deixar de treballar la fluïdesa i la precisió en el càlcul manual i mental simple [...]”

2. Consideram que l’ús en el Batxillerat de les calculadores de qualsevol tipus suposa la continuïtat d’un procés que s’inicia en l’Educació Secundària Obligatòria, on la competència digital forma part de les competències bàsiques que tot ciutadà ha d’assolir, d’acord amb les recomanacions del Parlament i del Consell europeus.

3. La prova d’accés avalua els coneixements determinats pel currículum de Batxillerat, en què s’inclou l’ús de les calculadores per, entre altres coses, ajudar a la millor comprensió de conceptes i a la resolució de problemes complexos evitant càlculs repetitius.

4. La prohibició del maneig de calculadores en les proves d’accés a la universitat es pot basar en l’afirmació de què els alumnes que no disposen d’elles estarien en posició de desavantatge. Per això consideram que l’Administració Educativa ha d’establir mecanismes necessaris perquè els alumnes de batxillerat puguin disposar d’una calculadora d’aquest tipus en aquestes proves, com ja es fa en altres comunitats autònomes de l’Estat.

5. Consideram que la calculadora gràfica i, en el seu cas, la calculadora amb opcions de càlcul simbòlic potencien la reflexió dels alumnes amb suficients coneixements matemàtics, ajudant-los a emprar aquests coneixements en el procés de realització de la prova. Pel contrari, l’ús o no de la calculadora pels alumnes que no tenguin coneixements suficients resulta irrellevant.

Per tot això, la Junta Directiva de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX es manifesta a favor de l’ús de calculadores en general i específicament de les calculadores gràfiques i simbòliques en les proves d’accés a la universitat, sempre i quan aquestes no disposin de connectivitat.

D’altra banda, la Junta Directiva de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX resta a disposició de l’Administració Educativa i de la Universitat de les Illes Balears per col·laborar en la determinació de les normes que regulin el seu ús en la prova d’accés a la universitat.

Mallorca, novembre de 2011

Documents adjunts

Respondre a aquest article