SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Tres Germans Quatre Intrusos #3g4i > 1r Concurs d’idees "Tres Germans, quatre intrusos"

1r Concurs d’idees "Tres Germans, quatre intrusos"

dimarts 12 de setembre de 2017, per  SBM-XEIX

Amb la finalitat de promoure el pensament matemàtic creatiu, la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX convoca el primer concurs d’idees Tres germans, quatre intrusos (Which one doesn’t belong?)

Amb aquest terme es designen agrupacions de quatre elements d’una mateixa família, construïts de tal manera que, escollint-ne tres qualsevol, sempre existeix almenys una característica que els agermana i alhora els diferencia del quart.

Per exemple, en el cartell, el primer caràcter (3) és l’únic nombre, el segon (G) és l’únic que no presenta un eix de simetria, el tercer (Q) és l’únic escrit en negreta i el quart (i) és l’únic caràcter que no presenta un traç continuu.

BASES

1. Podrà participar en el concurs qualsevol persona resident a les Illes Balears, a la Comunitat Valenciana o a Catalunya.
2. Les propostes han de ser originals i els participants en podran lliurar tantes com vulguin.
3. S’estableixen 4 categories:
a) Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària.
b) Alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO.
c) Alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat o estudis equivalents en edat.
d) Persones adultes.
4. Per cada proposta es lliuraran dos arxius: un, en format jpg, sempre quadrat, amb un mínim de 1500 x 1500 px, que contindrà la proposta gràfica i, un altre arxiu de text, en català, amb l’explicació de quines quatre característiques diferencien els quatre intrusos dels tres altres germans. S’indicarà també el nom i llinatges de l’autor o l’autora, la localitat on resideix, un contacte de correu electrònic i de telèfon mòbil i, en el cas de ser un estudiant, el centre on estudia i la localitat del centre.
5. Les propostes s’enviaran per correu electrònic a 3g4i@xeix.org.
6. En el cas d’estudiants de primària, els treballs els lliurarà la mestra o el mestre de l’alumna/e qui es compromet a tenir per escrit el permís dels tutors legals per participar en el concurs. Si l’infant participa a títol personal, el lliurament el farà el pare, la mare o la persona tutor legal.
7. Es valoraran especialment els elements de contingut explícitament matemàtic, encara que són vàlids tot tipus de continguts.
8. Es valorarà també l’aspecte estètic de la proposta o la qualitat de les imatges donat el cas.
9. Serà competència de la Junta Directiva de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX la formació del jurat que estarà format per tres docents de matemàtiques, un de Primària, un de Secundària i un d’Universitat, i una persona de l’àmbit de l’Educació Plàstica.
10. El termini per a l’entrega de propostes serà el 30 d’abril de 2018 a les 23:59 hores.
11. El jurat emetrà el seu veredicte abans del 31 de maig de 2018.
12. El jurat podrà declarar desert el premi d’alguna de les categories si considera que la qualitat de les propostes no arriba a un mínim acceptable.
13. L’entrega de premis, de caire simbòlic, tendrà lloc amb la cerimònia de les Proves Cangur.
14. Els participants cedeixen a l’organització els drets d’exposició i difusió de les seves propostes en la figura del Creative-Commons citant-ne l’autor, sense ús comercial i sense que es pugui modificar. Totes les propostes seran exposades en la pàgina web 3g4i.xeix.org en la que ja hi podeu trobar exemples i enllaços (pròximament).
15. La participació en el concurs implica l’acceptació de les seves bases.

Documents adjunts

Respondre a aquest article